Aktiefond baseret på AI

AI Alpha Lab forbereder aktiefond

På baggrund af stor interesse er AI Alpha Lab i gang med at undersøge mulighederne for lancering af en børsnoteret aktiefond, der investerer i store globale aktier. Aktierne i fonden vælges af vores egen sandsynlighedsbaserede AI-model.

Vi vil gerne give private investorer mulighed for at være med fra begyndelsen af rejsen samt skabe et overblik over efterspørgslen. Derfor er det nu muligt at skrive sig op til at modtage information om fonden, når lanceringen nærmer sig.

Afgivelse af kontaktoplysninger og information om forventet investeringsbeløb giver afsenderen mulighed for at blive blandt de første investorer i fonden. Det er uforpligtende og er ikke noget bindende tilsagn om investering.

Hvorfor er fonden interessant for mig?

Fonden er oplagt, hvis du nemt og enkelt vil gøre brug af den nyeste udvikling inden for AI til at hjælpe med dine langsigtede investeringer, men ikke ønsker at skulle tage stilling til hver enkelt aktie, konstant følge med i aktiemarkedet og foretage handlerne.

Det er helt enkelt, da fonden er en investeringsforening. Du køber altså andele i fonden i stedet for i de enkelte aktier. Du kan altid sælge andelene igen, fordi fonden forventes at blive børsnoteret – præcis som du kender det fra mange andre danske investeringsforeninger.

Forskellen er, at du får adgang til at investere med en robust og gennemtestet AI-model, der ikke bruges af andre fonde, og som typisk kun vil være tilgængelig for professionelle investorer. Det er vores forsøg på at hjælpe med at demokratisere adgangen til AI.

Strategien

Fondens strategi forventes at blive global med en portefølje bestående af 30-70 store globale aktier.

Tal fra fondens forventede strategi fra 01.01.2020 er vist her på denne side. Vores backtest af fondens strategi tilbage fra 2007 er tilgængelig via knappen nedenfor.

Strategien

Fondens strategi forventes at blive global med en portefølje bestående af 30-70 store globale aktier.

Tal fra fondens forventede strategi fra 01.01.2020 er vist her på denne side. Vores backtest af fondens strategi tilbage fra 2007 er tilgængelig via knappen nedenfor.

Det viste afkast er simuleret strategi afkast. Startdato: 01.01.2020. Valuta: EUR. Ligevægtet univers: Ligevægtet portefølje bestående af alle aktier fra investeringsuniverset med lige vægt. Inklusive 0,2% transaktionsomkostninger på al handlet værdi. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. Det viste afkast er simuleret og er således ikke resultatet af en faktisk investering i strategien. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidige afkast, samt at afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne.

Beskatning

Beskatning er en vigtig faktor ved alle investeringer. Den korte version er, at med fondens forventede struktur vil beskatning af investering i fonden ske helt som de fleste investorer kender det fra andre danske investeringsforeninger.

Private investorer
Frie midler: Gevinster og tab beskattes efter realisationsprincippet. Det betyder, at gevinster og tab først beskattes det år, investor sælger fondsandelene. Udbytte beskattes i udbetalingsåret.

Pensionsmidler: Beskatningen sker som lagerbeskatning, da pensionsordninger er underlagt PAL-skat. Pensionsdepotets samlede værdistigning i det pågældende år beskattes derfor med 15,3%.

Virksomheder
Beskatningen sker som lagerbeskatning og omfatter altså ikke kun udbytter samt realiserede gevinster og tab, men også gevinster og tab på fondsandele, der er i behold ved årets udgang.

Forventede fondskarakteristika

Uforpligtende tilkendegivelse

Afsenderen giver ikke noget bindende tilsagn om en potentiel investering eller investeringsbeløbet ved at registere sin interesse.

Indhentelsen af oplysninger om interessen for fonden er ligeledes uforpligtende for AI Alpha Lab. Der gives på nuværende tidspunkt ikke nogen garanti for fondens lancering. Lanceringen og tidsplanen afhænger i høj grad af den samlede interesse for fonden. Med andre ord – hvor stor en formue fonden kan få ved lanceringen.

Fonden lanceres kun, hvis den samlede formue er tilstrækkelig til at skabe en konkurrencedygtig omkostningsstruktur i fonden til gavn for samtlige investorer. Founderne i AI Alpha Lab deltager selv som investorer ved fondens lancering.

Disclaimer

Interesse i AI Alpha Labs fond

AI Alpha Lab is preparing to launch an AI-driven fund

On this page it is possible to register interest in the fund. It allows us to assess the interest and provides the possibility of being among the first investors in the fund.
 
This page does not constitute an offering of shares in the fund and the characteristics of the fund are still preliminary.
 
For an English version of the information on this page, please reach out to us on contact@aialphalab.com.