X. Draft: Aktiefond baseret på AI

AI Alpha Lab lancerer aktiefond

På baggrund af stor interesse har AI Alpha Lab besluttet at lancere en børsnoteret fond, der investerer i store, globale aktier. Vi forventer, den kan handles fra 4. december 2023. Aktierne i fonden vælges naturligvis af vores egen sandsynlighedsbaserede AI-model.

Vi glæder os utroligt meget til lanceringen, da en fond til private investorer var et af vores mål, da vi grundlagde AI Alpha Lab i 2019. Founderne af AI Alpha Lab ser frem til selv at være blandt de første investorer i fonden.

Du kan skrive dig op til vores nyhedsbrev om fonden lige nedenfor. Nyhedsbrevet indeholder kun information om fonden og udsendes et begrænset antal gange årligt.

Tilmelding til nyhedsbrev
* Skal udfyldes
  • *

Hvorfor er fonden interessant for mig?

Fonden er oplagt, hvis du nemt og enkelt vil gøre brug af den nyeste udvikling inden for AI til at hjælpe med dine langsigtede investeringer, men ikke ønsker at skulle tage stilling til hver enkelt aktie, konstant følge med i aktiemarkedet og foretage handlerne.

Det er helt enkelt, da fonden er en investeringsforening. Du køber altså andele i fonden i stedet for i de enkelte aktier. Du kan altid sælge andelene igen, fordi fonden børsnoteres – præcis som du kender det fra mange andre danske investeringsforeninger.

Forskellen er, at du får adgang til at investere med en robust og gennemtestet AI-model, der ikke bruges af andre fonde, og som typisk kun vil være tilgængelig for professionelle investorer.

Det er vores forsøg på at hjælpe med at demokratisere adgangen til AI.

Strategien

Fondens strategi er global med en portefølje bestående af 30-70 store, globale aktier.

Tal fra fondens strategi fra 01.01.2020 er vist her. Vores lange backtest af fondens strategi tilbage fra 2007 er tilgængelig via knappen nedenfor.

Strategien

Fondens strategi er global med en portefølje bestående af 30-70 store, globale aktier.

Tal fra fondens strategi fra 01.01.2020 er vist her. Vores lange backtest af fondens strategi tilbage fra 2007 er tilgængelig via knappen nedenfor.

Det viste afkast er simuleret strategi afkast. Startdato: 01.01.2020. Valuta: EUR. Ligevægtet univers: Ligevægtet portefølje bestående af alle aktier fra investeringsuniverset med lige vægt. Inklusive 0,2% transaktionsomkostninger på al handlet værdi. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. Det viste afkast er simuleret og er således ikke resultatet af en faktisk investering i strategien. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidige afkast, samt at afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne.

Kort om fonden

Beskatning

Beskatning er en vigtig faktor ved alle investeringer. Den korte version er, at med fondens struktur vil beskatning af investering i fonden ske helt som de fleste investorer kender det fra andre danske investeringsforeninger.

Private investorer
Frie midler: Gevinster og tab beskattes efter realisationsprincippet. Det betyder, at gevinster og tab først beskattes det år, investor sælger fondsandelene. Udbytte beskattes i udbetalingsåret.

Pensionsmidler: Beskatningen sker som lagerbeskatning, da pensionsordninger er underlagt PAL-skat. Pensionsdepotets samlede værdistigning i det pågældende år beskattes derfor med 15,3%.

Virksomheder
Beskatningen sker som lagerbeskatning og omfatter altså ikke kun udbytter samt realiserede gevinster og tab, men også gevinster og tab på fondsandele, der er i behold ved årets udgang.

Disclaimer